side-menu
Prelucrare date personale

Prelucrare date personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Sc Artvinium SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: marketing , publicitate si promovare

Sunteți  obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a va comunica informatii si documente  in directa legatura cu activitatea Artvinium SRL.  Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a va furniza informatii si documente in direta legatura cu activitatea Artvinium SRL.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: canale de informare si promovare, clienti si colaboratori Artvinium SRL, publicul larg.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Sc Artvinium SRL str. Vanatorului 26-30 Cluj Napoca.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.